Introducció: 

És sabut per a tots que a Balears, Menorca en especial, la connexió a Internet és molt deficient, tot i així, els Menorquins paguem el mateix que els ciutadans de la península sense tenir les mateixes prestacions.

A part del que paguem a casa, empreses, comerciants, persones amb segones vivendes o cases de camp, han de pagar una tarifa per cada propietat. Ja paguem prou, per que ens faixin pagar més d'un cop, les companyies telefòniques s'aprofiten de la situació i a més en temps de crisi.

La solució al problema es crear una xarxa compartida, on cada membre d'aquesta aporta una petita part de la seva connexió a Internet de una sola residència, i a la vegada sen beneficia tenint Internet a un altre punt (segona residència, local comercial, empreses,...) pagant únicament una sola quota a la companyia telefònica.
La idea es utilitzar el teu propi Internet de casa a un altre lloc sense haver de pagar dos contractes. Això s'aconsegueix fàcilment amb antenes wifi (nodes), les quals envien la connexió d'un lloc a l'altre, l'únic requisit és que els nodes s'han veure físicament l'un a l'altre.